Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie w przedmiocie rozpatrzenia podania dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...] SKO [ (...)],

IV SAB/Wr 169/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych (pkt I sentencji) i odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu (pkt II sentencji) w sprawie z wniosku Z. R. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowie...

IV SAB/Wr 115/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o weryfikację postanowienia SKO w L. z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 114/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o weryfikację postanowienia SKO w L. z dnia [...], nr [....]

IV SAB/Wr 118/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o weryfikację postanowienia SKO w L. z dnia [...], nr [....]

IV SAB/Wr 121/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w L. z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 38/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie weryfikacji decyzji Prezydenta W. z dnia [....] nr [...] odmawiającej przyznania zasiłku okresowego

III SAB/Kr 49/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

IV SAB/Wr 42/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie weryfikacji decyzji SKO we W. z dnia [...] nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] nr [...], którą odmówiono dodatku mieszkaniowego na okres od dnia [...] do dnia [...]. i przyznano dodatek mieszkaniowy od dnia [...]. do [...].

IV SAB/Wr 47/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie weryfikacji decyzji SKO we W. w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   88