Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Wr 753/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej z VI

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej z VI

II SA/Kr 1233/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 883/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S.

II SA/Łd 882/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Szczerców

II SO/Bd 24/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.

II SA/Łd 886/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy S.

II SA/Gl 1528/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mykanów w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

I OZ 947/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   12