Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

I SA/Ol 272/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie skargi na działalność wójta

II OZ 371/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice nr [...] w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

II SA/Ol 1012/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy '[...]' w przedmiocie skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Rz 1302/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie likwidacji szkoły

II SAB/Lu 310/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy W. reprezentowanej przez Wójta Gminy W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Lu 865/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uznania skargi na działalność Wójta Gminy za bezzasadną

I SA/Go 327/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

Skarga A.K. i J.K. na uchwałę Zgromadzenia Związku [...] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy obojgu skarżącym.

III SA/Kr 272/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 753/13

II SA/Wr 336/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 665/12
1   Następne >   +2   +5   7