Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 780/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów

II SAB/Kr 123/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S.

III SA/Kr 665/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-27

Wniosek w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy B terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy K.

III SA/Kr 1415/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-03

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia pisma J. K. w sprawie przywrócenia drogi

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-29

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko