Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 632/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-11

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Kr 557/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta

III SA/Kr 580/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 892/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 187/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-09

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 1/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi

III SA/Kr 1072/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały Nr [...] Rady Miasta Limanowa

III SA/Kr 547/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 1092/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

III SA/Kr 9/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie nadania nazw ulicom w Gminie
1   Następne >   2