Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

OW 4/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w L. zatwierdzającej podział nieruchomości położonych we wsi N., stanowiących własność M. i A. D. oraz M. K.

OZ 18/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności