Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Łd 147/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozpoznania wniosków w sprawie legalności budowy

II SA/Gd 665/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych na gruncie i wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 1643/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny

II SA/Ke 1062/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-01-14

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Lu 912/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie nakazania wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Bk 118/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-26

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi

VIII SA/Wa 220/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom wodnym

II SAB/Bk 3/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-30

Wniosek w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 1171/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy uregulowania stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gd 663/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
1   Następne >   +2   +5   +10   13