Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SO/Kr 33/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie bezczynności Wójta Gminy

II SA/Kr 1311/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1379/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia ugody

II SA/Kr 1080/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-13

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 1425/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stosunków wodnych

II SA/Kr 21/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego oraz wykonanie urządzeń

II SA/Kr 353/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Kr 161/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie nakazu zasypania rowu

II SA/Kr 622/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-04

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany stosunków wody na gruncie

II SA/Kr 1086/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-06

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   2