Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

II SA/Kr 727/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Wniosek w przedmiocie przywrócenia rowu do stanu pierwotnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-05

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-03

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-25

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1370/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

Wniosek w przedmiocie podjęcia postępowania

II SA/Kr 1372/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie: pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1373/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   2