Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

II SA/Kr 727/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Wniosek w przedmiocie przywrócenia rowu do stanu pierwotnego

II SA/Kr 1372/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego