Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 1339/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie orzeczenia i odpowiedzialności podatkowej za zaległość podatkową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2005 r. wraz z odsetkami za zwłokę

III SA/Wa 2348/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od września 2005 r. do sierpnia 2008 r.

VIII SA/Wa 740/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 429/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uznania zarzutów na postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego

II FZ 41/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

II FZ 87/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-21

Zażalenie na postanowienie WSAm w Lublinie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

I SA/Gd 544/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Bd 509/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Łd 41/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok

I SA/Bk 358/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-27

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100