Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 476/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-10

Skarga L. K. i W. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.

I SA/Go 349/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-04

Skarga L.K. i W.K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu

I SA/Go 519/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-04

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2014 r.

I SA/Go 347/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-04

Skarga L.K. i W. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. wraz z odsetkami za zwłokę

I SA/Kr 826/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-01-11

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do marca 2013r.

I SA/Po 703/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-15

Skarga Z. w O. w likwidacji na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości należności z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za m

I SA/Go 520/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-22

Skarga P sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r.

I SA/Go 543/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-05

Wniosek w przedmiocie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora

I SA/Po 779/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-22

Skarga R. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

I SA/Go 388/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-16

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   8