Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1297/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-13

Skarga D. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z [...] kwietnia 2017 roku nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1283/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 2233/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-01

Skarga R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VI SA/Wa 2447/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-14

Skarga R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

VI SA/Wa 2552/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-13

Skarga R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego