Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Lu 163/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego

III SA/Lu 512/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 162/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego

III SA/Lu 738/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego