Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Lu 993/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

III SA/Lu 10/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie sprostowania zapisów w decyzji

III SA/Lu 928/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie opłaty za przechowanie towaru w depozycie urzędu celnego

III SA/Lu 871/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

III SA/Lu 534/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie niezaksięgowanej kwoty długu celnego

III SO/Lu 15/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie długu celnego

III SA/Lu 815/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia jego kwoty, kwoty podatku akcyzowego, kwoty opłaty paliwowej oraz kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 203/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia jego kwoty, kwoty podatku od towarów i usług, kwoty opłaty paliwowej i kwoty podatku akcyzowego

III SA/Lu 534/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty należności wynikających z długu celnego

III SA/Lu 519/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie opłaty za przechowanie towaru w depozycie urzędu celnego
1   Następne >   2