Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 408/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych

IV SA/Po 374/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-01

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego zwrotnego

II SA/Po 477/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

IV SA/Po 18/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 48/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-16

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 869/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 119/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 478/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Po 118/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   7