Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 785/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego

II SA/Op 555/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

Skarga K. Z. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1151/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu związanych z udziałem w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionej kopii bądź uwierzytelnionego odpisu pisma

IV SA/Gl 359/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

III SA/Kr 351/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 1227/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 399/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata
1   Następne >   +2   +5   +10   14