Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

OW 71/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku NSA w Warszawie w przedmiocie wyborów organów sołectwa oraz wezwania do usunięcia naruszenia prawa

OW 89/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego do sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia NSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. w przedmiocie nieruchomości warszawskiej

OW 64/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

OW 76/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OW 60/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-05

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

OW 86/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-26

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego

OW 67/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 1301/03

OW 63/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

OW 68/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów i ustanowienie adwokata do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych

OW 75/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-26

Wniosek o przyznanie częściowo prawa pomocy - ustanowienie adwokata z urzędu od wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   3