Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol inn X

II SO/Ke 6/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SO/Ke 2/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, radcy prawnego złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SO/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata, złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w postaci ustanowienia adwokata, wydanego w sprawie z wniosku M. K., złożonego przed wniesieniem przez nią skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Ke 1/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia kwoty wypłaconej tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SO/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego