Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol inn X

II SO/Ke 7/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata złożonego w związku z zamiarem wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] znak: [...]

II SO/Ke 6/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, radcy prawnego złożonego przed wpłynięciem do Sądu wniesionej do organu skargi K. S. na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami