Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

II SAB/Ol 96/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-14

Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w rozpoznaniu skarg na działania pracowników Urzędu Miasta w G. podjęte w sprawie uporządkowania nagrobków znajdujących się na cmentarzu komunalnym

II SA/Ol 165/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-10

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek sprzeciwu I. Ż. od postanowienia Referendarza Sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w O. w przedmiocie prawa pomocy

II SA/Ol 67/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

II SA/Ol 211/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 211/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie zmian do Statutu Miasta '[...]'

II SA/Ol 339/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności Kierownika Administracji Domów Mieszkalnych

I SA/Ol 371/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

II SA/Ol 988/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-04

Skarga F. i W. Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4