Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GZ 120/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta L.

II GZ 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi H. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA

II GZ 119/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta L.