Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 66/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skarg A. F. na uchwały Rady Miasta L. nr [...], nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych