Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 254/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr rep. [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie dotyczącej odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłaty odszkodowa...

II OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 1223/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 873/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży oku, nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 1167/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce

II OZ 1178/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [..] nr [..] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 342/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności...

II OZ 325/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego ...

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco o...

II OZ 223/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   +2   +5   7