Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 753/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Wr 502/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Z. w sprawie zmiany uchwały nr ... Z. z dnia ... r. w sprawie 'regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania W. Związku Wodociągów i Kanalizacji'

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 164/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na pismo SKO w W. w przedmiocie braku przesłanek do podjęcia postępowania odwoławczego

II SA/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu

II SA/Wr 669/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego gruntu lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 531/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia W. Związku Wodociągów i Kanalizacji w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 753/13

II SA/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-08

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   4