Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 634/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skarg U. (obecnie Syndyka Masy Upadłości U.) na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [.] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru

I SA/Rz 173/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-14

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2012 r.

I SA/Rz 25/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [.] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2012 r.

I SA/Rz 174/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-14

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2012 r.

I SA/Rz 99/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-16

Skarga J. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej

I SA/Rz 175/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-14

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2012 r.

I SA/Rz 176/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-14

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2012 r.

I SA/Rz 177/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-14

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2012 r.

I SA/Rz 180/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-14

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 r.

I SA/Rz 181/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-14

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2012 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   26