Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 1376/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 r. i 2011 r.

III SA/Wa 1209/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.

III SA/Wa 2330/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od czerwca do listopada 2011 r.

III SA/Wa 1858/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2018 r.

VIII SA/Wa 495/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Skarga ponad kwotę dwieście pięćdziesiąt złotych i odmawiającego przyznania jej prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych postanowił: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

III SA/Wa 609/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-13

Skarga [...] S.A. z siedzibą na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r.

III SA/Wa 626/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-13

Skarga M. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.

III SA/Wa 1575/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r.

III SA/Wa 1727/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych (2014 r.)

III SA/Wa 1075/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   +2   6