Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 466/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Rady Miasta Stołecznego W. nr [...] w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych

II FZ 465/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Rady Miasta Stołecznego W. nr [...] w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych

II FZ 467/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Rady Miasta Stołecznego W. nr [...] w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych

II FZ 907/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FZ 756/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z skargi K. K. na uchwałę Rady Miasta S. o nr [...] w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

II FZ 1597/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. , nr [...] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

II FZ 73/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XCII/1357/13 w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II FZ 343/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. , nr [...] w przedmiocie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości za 2015 r.