Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 1238/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie stawek opłaty targowej za 2014 r. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Gl 588/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-23

Skarga Z. D. na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie stawek opłaty targowej w 2015 r. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Gl 587/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-23

Skarga Z. D. na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie stawek opłaty targowej w 2014 r. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Gl 588/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie stawek opłaty towarowej w 2015 r. w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

I SA/Gl 1507/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

I SO/Gl 10/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie dotyczącej uchwały Rady Miasta G. z dnia [...] r., nr [...]

I SA/Gl 937/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-25

Skarga P. R. na Uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Gl 441/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej