Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 1145/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę R. w B. z dnia [...] Nr [...]w przedmiocie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu miasta i gminy B.