Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ke 60/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-21

Wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. S. przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

II SA/Ke 549/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Ke 66/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-28

Wniosek w przedmiocie postępowania rozgraniczeniowego