Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 944/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-28

Skarga S. K. na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w sprawie usunięcia zanieczyszczenia gleby

II SA/Gl 1154/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z wpisu od skargi

II SA/Gl 741/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach w przedmiocie zasad udzielania dotacji w zakresie ochrony środowiska w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 1154/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych