Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 876/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie przyznaje adwokatowi M. H. ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o kwotę 27,...

IV SA/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

IV SA/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

IV SA/Wa 876/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie