Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 179/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-03

Skarga M. S. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego

VIII SA/Wa 366/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

VIII SA/Wa 367/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku okresowego

VIII SA/Wa 368/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 907/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1875/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

VIII SA/Wa 152/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

VIII SA/Wa 152/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-11

Skarga W. R. na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku okresowego postanowił: utrzymać w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego

I SA/Wa 1943/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienia z urzędu adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

I SA/Wa 264/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   +10   18