Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 636/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-19

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Ol 108/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 1227/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w '[...]' w przedmiocie przyznania pomocy w formie całodziennego wyżywienia

II SA/Ol 151/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia oraz o zwrot wydatków z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ol 211/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-21

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 68/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ol 466/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-08-20

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   80