Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 12/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi D. M. G. z udziałem Burmistrza Miasta w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Lu 658/05 dotyczącej zasiłku celowego

II SA/Lu 669/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-27

Skarga B. R. na decyzję Burmistrza Miasta w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Lu 45/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta M. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej