Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 52/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarno

II SAB/Sz 52/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarno

II SAB/Sz 53/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie skargi

II SA/Sz 595/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata z urzędu w sprawie z Jego skargi na pismo Burmistrza w przedmiocie odpowiedzi na skargę p o s t a n o w i a: pozostawić wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.