Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 598/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SAB/Łd 41/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie braku interwencji w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na przejazd w celu odebrania wyników badania tomografii komputerowej oraz zakup leków

II SA/Łd 757/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi M.R. na czynności Prezydenta Miasta B. podejmowane przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. związane z procedurą wydawania decyzji w sprawie pomocy społecznej

II SAB/Łd 49/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi M.R. na przewlekłe postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wypłaty zasiłku okresowego

II SA/Łd 485/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Łd 482/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 756/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi M.W. na czynności Prezydenta Miasta B. podejmowane przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. związane z procedurą wydawania decyzji w sprawie pomocy społecznej

II SA/Łd 543/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M.W. na zawiadomienie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej przyznającej pomoc w formie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   5