Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bk 2/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-05-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej