Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bd 47/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym postanowił:

II SAB/Bd 67/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

II SA/Bd 607/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta T. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Bd 1157/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym postanowił:

II SAB/Bd 67/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym