Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 1/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Gd 613/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Gd 613/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Gd 614/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Gd 614/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku stałego

III SAB/Gd 85/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpatrywania skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

III SAB/Gd 85/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie rozpatrywania skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G.

III SA/Gd 350/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania lokalu zamiennego

III SA/Gd 350/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-23

Skarga J. Z. w przedmiocie wydania lokalu zamiennego