Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (dotyczącego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zasiłku celowego), w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SA/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 15/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie pomocy w postaci świadczenia pieniężnego w ramach programu ' Nie jesteś sam w chorobie' w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu i zwolnienia z kosztów sądowych

IV SAB/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego

IV SAB/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SO/Gl 47/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-08

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 35/13, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 627/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-20

Sprawa ze skargi E. S. (S.) na pismo Prezydenta Miasta J. w przedmiocie rozwiązania umowy w sprawie pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika

IV SA/Gl 235/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta T. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata

IV SAB/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego

IV SAB/Gl 180/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-21

Sprawa ze skargi R. J., J. S. i W. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna w kwestii wniosku R. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie przyznania doradcy podatkowego
1   Następne >   3