Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 36/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającego z upoważnienia Prezydenta O. w wypłacie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego