Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 50/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na niewykonanie przez Radę Miejską W. wyroku NSA w Warszawie z dnia ....