Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I SA/Kr 357/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Pracy Nr [...]

II SAB/Kr 16/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 351/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. w udzieleniu odpowiedzi na pismo

II SO/Kr 7/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku Z. P. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Centrum Kultury w K.

II SAB/Kr 131/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-17

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

III SA/Kr 377/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Instytutu [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok Interdyscyplinarnych Stu...

III SAB/Kr 19/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego Wydział II Karny

III SAB/Kr 67/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-22

Wniosek A. W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Burmistrza w sprawie o wymeldowanie
1   Następne >   +2   +5   +10   26