Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Kr 395/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 1203/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 892/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie umorzenia postępowania o wypłatę odszkodowania

II SA/Kr 1171/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy

II SA/Kr 606/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-27

Skarga M.D. i M.D. na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie budowy ogrodzenia

III SA/Kr 1233/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zameldowania

II SA/Kr 1526/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 26/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100