Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 260/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-15

Wniosek w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Kr 260/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-21

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi D. M. - K. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej