Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 2054/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 1235/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 732/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Kr 532/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-29

Skarga S. S. - T. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A zawierających do 4,5 % alkoholu

III SA/Kr 389/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-24

Wniosek w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

III SA/Kr 732/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Kr 532/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 534/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 533/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B

III SA/Kr 532/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa
1   Następne >   +2   4