Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SAB/Kr 67/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-22

Wniosek A. W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Burmistrza w sprawie o wymeldowanie