Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SAB/Kr 55/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w sprawie ze skargi E. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta

III SAB/Kr 51/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-30

Wniosek E. M. - S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

III SAB/Kr 55/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-07

Wniosek E. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta

III SA/Kr 1400/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-17

Wniosek w przedmiocie czynności meldunkowych

III SA/Kr 1400/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-06

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi S. T. na pismo Prezydenta w przedmiocie czynności meldunkowych

III SAB/Kr 3/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-23

Wniosek S. T. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta